وقتی دستشوسفت فشاردادی


وقتی دستشوسفت فشاردادی

  وقتی دستشوسفت فشاردادی 

 

 

 

واون هیچ عکس العملی نشون نداد 

 

 

 همونجا دستاشوواسه همیشه ول کن!

 

 

 بعضی وقتاشاید چشم دروغ بگه

 

 

 اما...اما...اما...!

 

 

اما دست دروغ نمیگه!

 

/ 0 نظر / 27 بازدید