هیچ چیز

هیچ چیز بیشتر و بدتر از این ...


مغز استخوان آدمو نمی سوزونه که...


اطرافیانت بهت بگن:


اگه ...دوستت داشت نمیرفت...!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید