# عکس

وقتی دستشوسفت فشاردادی

وقتی دستشوسفت فشاردادی   وقتی دستشوسفت فشاردادی        واون هیچ عکس العملی نشون نداد       همونجا دستاشوواسه همیشه ول کن!      بعضی وقتاشاید چشم دروغ بگه      اما...اما...اما...!     اما دست دروغ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید