# متن

وقتی دستشوسفت فشاردادی

وقتی دستشوسفت فشاردادی   وقتی دستشوسفت فشاردادی        واون هیچ عکس العملی نشون نداد       همونجا دستاشوواسه همیشه ول کن!      بعضی وقتاشاید چشم دروغ بگه      اما...اما...اما...!     اما دست دروغ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

ساعت 5 و 25 دقیقه صبح است ... درد دارم .... درد دارم .... دررررررررررررررررررررد

ساعت 5 و 25 دقیقه صبح است ... درد دارم .... درد دارم .... دررررررررررررررررررررد جیغ دارم جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ دقیقن زیر آخرین استخوان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید