ــه هـــرکــس مـــی گـــویـــم “تـــــو“

 

 

ــه هـــرکــس مـــی گـــویـــم “تـــــو“

بـــه خـــودش مــیــگـــیــرد. . .!

امـــا نـــمـــی دانــــــد کــــــه

هــیـــچ کــس بـــرای مـن

“تـــــــو”

نـــمــی شـــود... !

/ 1 نظر / 11 بازدید
ملیحه دختر همسایه

سلام خوبی اقا مهدی خوبه از محله ما رفتی خوب شد برات نامرد